บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)1.jpg
  • ชื่อโครงการ : ระบบEverpure RO System  M:MRS-600HE-II c/w Biosure เครื่องผลิตโอโซนละลายน้ำ
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์