017.jpg
016.jpg
015.jpg
014.jpg
013.jpg
012.jpg
11.jpg
011.jpg
010.jpg
09.jpg
07.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg

9 พฤศจิกายน 2561 | ร่วมออกบูธในงานสัมมนาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ “สัมมนา “Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018" ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

โดยในงานมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานในงานนี้ ด้วยยุทธศาสตร์ SCG คือ S = Safe & Smart, C = Clean & Convenience และ G = Green & Global Standard เพื่อผลักดันแผนนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน 

โดยเรา filter vision ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ด้วยเห็นความสำคัญของการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ต่อไป ส่วนบรรยากาศในงานก็มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมมาก

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์