ภาพ-01.jpg
IMG_9426.JPG
IMG_9436.JPG

16 ธันวาคม 2565 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565

16 ธันวาคม 2565 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565
@ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด ( มหาชน ) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนบริษัท
โดยมีนายวิทิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์