1 มี.ค. 2560 | ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จสำหรับงาน Thailand Coffee Fest 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิตย์ เมื่อวันที่ 23-26 กุมพาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จสำหรับงาน Thailand Coffee Fest 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิตย์ เมื่อวันที่ 23-26 กุมพาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา


        ในงาน Thailand Coffee Fest 2017 ปีนี้ บริษัท ฟิวเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกบู๊ทแสดงสินค้า โดยนำสินค้าและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ มาโชว์ภายในงาน อีกทั้งปีนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสำหรับธุรกิจกาแฟ โดยผู้เชียวชาญ คุณอดิศักดิ์ หมู่หาญ มาแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำสำหรับกาแฟถ้วยพิเศษที่ได้มาตรฐานตามที่ SCIA กำหนด ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก