ผลิตภัณฑ์ & บริการ

สินค้า


Promed Ozone Generators นวัตกรรมเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยโอโซน

Everpure

Biospin CLS60WDS-1

Biosure นวัตกรรมการกำจัดเชื้อโรคด้วยน้ำโอโซน

Innovatek Bacteria-Free Ice ระบบผลิตน้ำแข็งปลอดเชื้อViqua UV Water Disinfection Systems M:VH200

Viqua UV Water Disinfection Systems M:410M

Viqua UV Water Disinfection Systems M: S2Q-PA, S2Q-PA/2