เชิญชวน ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เชิญชวน ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รูปแบบเดียวเท่านั้น

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                              

คลิ๊ก Download หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

https://www.filtervision.co.th/index.php?route=content/category&path=17

คลิ๊ก ที่นี่ สำหรับเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-meeting)

 

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์