58671852_2676233199085134_3747231465360850944_o.jpg
58420410_2676232632418524_9204755853297582080_o.jpg
58375285_2676232879085166_8487812158170595328_o.jpg
58375106_2676232519085202_7447604042953392128_o.jpg
58068352_2676234105751710_6509891847626686464_o.jpg

25 เมษายน 2562 | สัมมนาเชิงวิชาการ Innovation For Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Holtel 4.0 ครั้งที่ 1 / 2562 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

25 เมษายน 2562
 Filter Vision ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานสัมมนา Innovation For Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Holtel 4.0 ครั้งที่ 1 /2562
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา

เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพน้ำและระบบฆ่าเชื้อในระบบน้ำ รวมทั้งนวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยลดการใช้พลังงาน รักษ์โลก ลดต้นทุน เพื่อยกระดับ สู่ Hotel 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการ 

COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์