ผลิตภัณฑ์ & บริการ

  • INDUSTRIAL

  • RESIDENTIAL

  • FOOD SERVICE

Nakornpatana Pharm Co.,Ltd


  •           - ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis System)

              - กำลังการผลิต 500 ลิตร ต่อ ชั่วโมง

              - ติดตั้งที่ เขตดินแดง กทม.