ผลิตภัณฑ์ & บริการ

 • INDUSTRIAL

 • RESIDENTIAL

 • FOOD SERVICE

Claris เครื่องกรองน้ำ สำหรับปรับค่า Hardness ให้เหมาะสมต่อกาแฟระดับพรีเมี่ยม


 • Everpure Claris Tecnology เพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟแก้วพิเศษของคุณ(Speicality coffee)

  เครื่องกรอง Everpure CLARIS ถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาแบบเจาะจงและสร้างมาตรฐานการทำกาแฟให้กับร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม

  และสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มร้อนได้ทุกประเภท

  -   เทคโนโลยีการกรองชั้นเลิศด้วยระบบกรอง 5 ขั้นตอน

  -  เทคโนโลยี DUO-BLEND bypass valve ทำให้น้ำมี

     คุณภาพดีสม่ำเสมอ ได้รสชาติกาแฟที่ดีขึ้น

  -  ปรับค่าความกระด้างได้อย่างแม่นยำ

  -  ค่าบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ลดลง

  -  ความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำไรสูงขึ้น

  -  ขจัดความกระด้างที่เกินความต้องการ, กลิ่น, สี และ

     รสชาติที่ไม่พึงประสงค์

     -  ประสิทธิภาพการกรองน้ำตามมาตรฐาน SCAA Standard

        (Specialty Coffee Association)


    Download brochure