ผลิตภัณฑ์ & บริการ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Filtration systemEverpure HF series :Everpure • Reduces chlorine taste & odor and other offensive contaminants Proprietary Micro-Pure® II filtration media effectively inhibits the growth of bacteria on the filter media that can decrease product life.* Exclusive precoat filtration provides superior chlorine taste & odor reduction and micro-filters dirt and particles as small as 1/2-micron in size by mechanical means* SR-X with SS-IMF Cartridge inhibits scale buildup in ice machines and coffee brewers Sanitary cartridge replacement is simple, quick and clean; internal filter parts are never exposed to handling or contamination

Claris เครื่องกรองน้ำ สำหรับปรับค่า Hardness ให้เหมาะสมต่อกาแฟระดับพรีเมี่ยม :Everpure • Everpure Claris Tecnology เพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟแก้วพิเศษของคุณ(Speicality coffee)

  เครื่องกรอง Everpure CLARIS ถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาแบบเจาะจงและสร้างมาตรฐานการทำกาแฟให้กับร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม

  และสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มร้อนได้ทุกประเภท

  -   เทคโนโลยีการกรองชั้นเลิศด้วยระบบกรอง 5 ขั้นตอน

  -  เทคโนโลยี DUO-BLEND bypass valve ทำให้น้ำมี

     คุณภาพดีสม่ำเสมอ ได้รสชาติกาแฟที่ดีขึ้น

  -  ปรับค่าความกระด้างได้อย่างแม่นยำ

  -  ค่าบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ลดลง

  -  ความพึงพอใจของลูกค้าและผลกำไรสูงขึ้น

  -  ขจัดความกระด้างที่เกินความต้องการ, กลิ่น, สี และ

     รสชาติที่ไม่พึงประสงค์

     -  ประสิทธิภาพการกรองน้ำตามมาตรฐาน SCAA Standard

        (Specialty Coffee Association)


    Download brochure
Endurance SC HF triple :Everpure • Unique pleated microfilter particulate reduction system by mechanical means*

  Microfilter cartridge provided by unique pleated membrane with a large surface area

  Features SEN Cartridges with proprietary Fibredyne™ II media reduces dirt and particles as small as 1/2-micron in size by mechanical means*

  Utilizes 2SR-BW Phosphate Cartridge (EV9627-14) for scale reduction

  High capacity allows for once-per-year filter change-outs


Everpure :Everpure • Requires less than 50% of the electrical energy typically consumed by conventional reverse osmosis systems

  System operation is tailored to the water quality at each location to maximize recovery possible for a specified membrane lifetime

  Reduces limescale build-up that can cause excessive machine downtime and increased maintenance costs

  Reduces chlorine taste & odor and other contaminants that can adversely affect the taste of water and beverages


Cold Drink Series :Everpure • Reduces chlorine taste & odor and other offensive contaminants Proprietary Micro-Pure® II filtration media effectively inhibits the growth of bacteria on the filter media that can decrease product life.* Exclusive precoat filtration provides superior chlorine taste & odor reduction and micro-filters dirt and particles as small as 1/2-micron in size by mechanical means* NSF/ANSI Standard 53 certified to reduce cysts such as Cryptosporidium and Giardia by mechanical means*

แสดงผล 1 ถึง 5 จาก 6 (2 หน้า)