ผลิตภัณฑ์ & บริการ

ธุรกิจที่พักอาศัย

Filter cartridgePentek ไส้กรองคาร์บอน RFC Series :Pentek • 1.Provides effective chlorine taste & odor reduction

  2.BB cartridges are ideal for point-of-entry (POE) and other high flow rate applications

  3.Unique design reduces carbon fines in filtered water

  4.Available in a wide variety of sizes

  *The RFC-BB and RFC20-BB are Tested and Certified by NSF International to NSF/ANSI 42 for material requirements only.


Pentek ไส้กรองคาร์บอน EP Series :Pentek • สามารถปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น

  ไส้กรองสามารถกรองน้ำได้ประสิทธิภาพสูง

  สามารถกำจัดกลิ่นสีรสที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม

  อัตรากรอง 5 micron rating

  ความยาว: 10", 20"Pentek ไส้กรองคาร์บอน EPM Series :Pentek • สามารถปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น

  ไส้กรองสามารถกรองน้ำได้ประสิทธิภาพสูง

  สามารถกำจัดกลิ่นสีรสที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม

  อัตรากรอง 5 micron rating

  ความยาว: 10", 20"แสดงผล 6 ถึง 8 จาก 8 (2 หน้า)