ผลิตภัณฑ์ & บริการ

ธุรกิจที่พักอาศัย

Filter cartridgeMC/ XC :Everpure • Proprietary Micro-Pure II filtration media effectively inhibits the growth of bacteria on the filter media that can decrease product life*

  Reduces chlorine taste & odor and other offensive contaminants that can adversely affect the taste of beverages

  Exclusive precoat filtration provides superior chlorine taste & odor reduction and micro-filters dirt and particles as small as 1/2-micron in size by mechanical means*

  NSF/ANSI Standard 53 certified to reduce cysts such as Cryptosporidium and Giardia by mechanical means*


FC series :Everpure • Features proprietary Fibredyne™ II media which effectively inhibits the growth of bacteria on the filter media that can decrease product life*

  Reduces chlorine taste & odor and other offensive contaminants that can adversely affect the taste of beverages

  Submicron filtration technology reduces dirt and particles as small as 1/2-micron in size by mechanical means*

  NSF/ANSI Standard 53 certified to reduce cysts such as Cryptosporidium and Giardia by mechanical means*


PD Series :Pentek • Reduces sand, silt, scale, and rust particles in commercial drinking water and industrial fluid applications

  Available in nominal filtration rating of 5-25 microns

  Bonded polypropylene microfiber for resistance to chemicals and bacteria

  Initial pressure drop of less than 2 psi at a flow rate of 2 gpm


PS Series :Pentek • Manufactured from pure 100% polypropylene

  Designed for purity and chemical compatibility

  Spun fibers form a true gradient density from outer to inner surfaces 


Pentek ไส้กรองจีบ R SERIES :Pentek • สามารถปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น

  ไส้กรองผลิตจาก โพลีเยสเตอร์ ที่สามารถนำกลับมาล้างและใช้ได้อีก

  มีพื้นที่การกรองมากทำให้กรองสิ่งสกปรกได้ดีและยืดอายุการกรองได้นานขึ้น

  อัตรากรอง 30, 50 micron 

  ความยาว: 4.88", 10", 20", 30", 40"

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF 42แสดงผล 1 ถึง 5 จาก 8 (2 หน้า)