FVC ร่วมออกบูธ ในงานวันวิศวะกรรมสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิศวฯ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงานเราFiltervision นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำสำหรับอาคารเขียวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยน้ำโอโซนที่เป็นเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรม โดยในงานมีสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ และเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประหยัดพลังงานมานำเสนอในงานมากมาย