FVC ร่วมกับ Food Focus Thailand จัดงานสัมมนา Food Safety Sanitation Solutions for Beverages, Food Retail & Food Service Business @ Horeca Squareเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มด้าน "สุขภาพและสุขอนามัยในการผลิต" 

FVC ได้ร่วมกับ Food Focus Thailand จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ Food Safety Sanitation Solutions for Beverages, Food Retail & Food Service Business เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตอบรับเทรนด์การรับประทานอาหารนอกบ้านที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการอาหารควรเลือกนำโซลูชั่นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในด้านความสนใจเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยในการผลิต ตามขั้นตอนที่เป็นระเบียบเข้มงวด ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้จำหน่ายอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่มาตรการด้านความปลอดภัยของอาหารที่เหมาะสมต่อธรรมชาติของแต่ละองค์กร ซึ่งจะพลิกโฉมวงการธุรกิจบริการอาหารในประเทศต่อไป

ท้ายนี้ทีมฟิลเตอร์วิชั่น (FVC) เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการและพร้อมเคียงข้างกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและ เพื่อก้าวไปด้วยกัน...อย่างยั่งยืนค่ะ

Go together for sustainability...Seminar Food Safety Sanitation Solutions! by FVC Nov.30, 2017 @ Horeca Square, Floor 4 แล้วพบกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ ^^ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านและทีมงานทุกคนค่ะ