FVC ร่วมงาน mai FORUM 2017
FVC ร่วมงาน mai FORUM 2017:มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

เวลา 11:00-19:00 น. ณ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
จัดงาน ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องจากปี 2557  ปีนี้กิจกรรมที่บูธ filter vision (FVC) no. 96 มีเกมส์ให้นักลงทุนมาร่วม
กิจกรรมอย่างสนุกสนานและลุ้นของรางวัล พร้อมกับมีข้อมูลเพือการลงุทนให้กับนักลงทุนและ กับกิจกรรม ไฮไลท์
"CEO พบนักลงทุน" โดยดร.วิจิตร เตชะเกษม  มาให้ข้อมูลด้วยตนเองโดยมีนักลงทุนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม

โดยท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจที่เติบโตในปีที่ผ่านมา