8 มี.ค. 2560 FVC| จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อสำหรับระบบน้ำสำหรับงานบริการทางการแพทย์”

  FVC จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อสำหรับระบบน้ำสำหรับงานบริการทางการแพทย์” เป็นงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับ นวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำที่ใช้ใน งานทันตกรรม และ งานห้องจ่ายกลางและงานระบบน้ำดื่มในโรงพยาบาล และระบบกระสวยส่งตัวอย่างทางการแพทย์ โดยทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่พร้อมที่จะมาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมสัมนา เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบน้ำที่ใช้ในทางการแพทย์ และระบบกระสวยส่งตัวอย่างทางการแพทย์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการแพทย์ของไทย

โดยจัดงานขึ้นในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 ณ ห้องประชุมกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตนันท์ กานต์ไกรศรี T0877162216, T025182722 ext 619 email : titanank@filtervision-thai.com